Dlaczego przegląd

Czy warto systematycznie przeprowadzać konserwację kotłów grzewczych, piecyków gazowych?

    Odpowiadamy krótko: TAK

Dlaczego?

    Statystyki zatrucia tlenkiem węgla w Polsce są zatrważające. Co roku w okresie grzewczym dochodzi do kilku tysięcy zatruć. Kilkadziesiąt przypadków kończy się skutkiem śmiertelnym. Te liczby pokazują jak ważne jest prawidłowe działanie instalacji gazowej.

Niezależnie od przepisów, które jasno określają co jaki czas powinien odbywać się przegląd urządzeń gazowych:

Zgodnie z artykułem 62 ustawy „Prawo budowlane” obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane kontroli okresowej co najmniej raz do roku. Kontrola ta polega m.in. na sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń gazowych, i ocenie ich przydatności do dalszej bezpiecznej eksploatacji, a nie tylko na sprawdzeniu szczelności gazowej.

Powinno się wziąć pod uwagę dwie zasadnicze korzyści: 

    większe bezpieczeństwo – po sprawdzeniu urządzenia przez osoby posiadające autoryzację producenta zyskujemy spokój. Należy pamiętać w tym miejscu o naczelnej zasadzie: urządzenia gazowe są bezpieczne w użytkowaniu, pod warunkiem poprawnego zaprojektowania, zainstalowania i prawidłowej eksploatacji. Jednak w przeciwnym wypadku, przy wystąpieniu choćby niewielkich nieprawidłowości stanowią one poważne zagrożenie dla ich użytkowników i współmieszkańców.
    niższe rachunki – bowiem nie konserwowane urządzenia to wyższe rachunki za gaz (zabrudzony wymiennik czy palnik ma znacznie niższą sprawność). Zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy na jak duże zużycie eksploatacyjne narażony jest kocioł grzewczy podczas standardowej pracy. Według obliczeń niezależnych specjalistów z branży instalacyjno-grzewczej, średni czas pracy palnika (jednego z głównych elementów kotła)  w ciągu roku wynosi ok. 2000 godzin

Warto się nad tym zastanowić, tym bardziej, że korzyści z tym związane są wymierne.